Autor Zdeněk Jeřábek, temperové barvy, kolem roku 1985
Dnes je originál obrázku umístěn v soukromé galerii u vnuka autora Martina Macha ve Švédsku.