Sbor pro občanské záležitosti Čáslavice pořádá zájezd na divadelní přestavení Bez roucha aneb ještě jednou zezadu. To je název divadelního představení Divadla bez zábradlí, na které pojedeme v sobotu 14. května 2016 do Prahy. Začátek je v 17:00 hodin. Jedná se o komedii světoznámého dramatika Michaela Frayna o tom, jak těžký je herecký chlebíček, ale zároveň je to veliká legrace.
Zájemci se mohou nahlásit co nejdříve v kanceláři OÚ Čáslavice. Cena vstupenky je 225,– Kč + doprava (cca 260,– Kč).