Vážení vlastníci lesů a odborní lesní hospodáři,

v příloze Vám zasílám materiály vydané Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s lesní ochrannou službou, a sice :

– Doporučená opatření v ochraně lesa

– Kůrovci – vážná hrozba pro smrkové lesy.

S ohledem na opakující se dotazy na správnou asanaci kůrovcem napadeného dříví a zajištění následné ochrany lesa OŽP-SSL doporučuje seznámit vhodným způsobem vlastníky lesů se zasílanými materiály.

Děkuji Vám za spolupráci.

Lesu zdar!
Ing. Jaroslav Kotrba
státní správa lesů a myslivosti
odbor životního prostředí
Městský úřad Moravské Budějovice

Kůrovci vážná hrozba

Doporucena_opatreni_v_ochrane_lesa