Vážení vlastníci lesů a odborní lesní hospodáři,
státní správa lesů v návaznosti na předchozí výzvy k zajištění ochrany lesa proti kůrovci připomíná, že základem ochrany lesa je aktivní vyhledávání stromů aktuálně lýkožroutem napadených, ale lýkožroutem ještě neopuštěných, tzv. kůrovcových stromů, a jejich včasná a účinná asanace – (viz vyhláška 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a …, ve znění vyhl. č. 236/2000 Sb.).
Materiály lesní ochranné služby:
Metody asanace dříví a ochrana skládek
Symptomy napadení stromů kůrovci ve smrkových porostech
Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa (2018).
Aktuálně je velmi žádoucí použití chemické asanace insekticidu na vyrojující se brouky. Je-li provedena těsně před výletem, je účinek velmi rychlý, téměř okamžitý. K označení ošetřeného dříví použijte barvivo např. Scolycid. Konzultujte se svými odbornými lesními hospodáři.
Přetrvávají problémy u vlastníků lesů menších výměr: soukromníků, ale též obcí. Nečinným vlastníkům lesů byly uloženy pokuty podle lesního zákona. Věnujte proto ochraně lesa patřičnou pozornost.

Lesu zdar a kůrovci zmar!

Ing. Jaroslav Kotrba
státní správa lesů a myslivosti
odbor životního prostředí
Městský úřad Moravské Budějovice