Vážení přátelé přírody a myslivosti,

zasíláme Vám pozvánku na letošní chovatelskou přehlídku trofejí do Zámeckých koníren v Moravských Budějovicích. Páteční  slavnostní otevření výstavy bude věnováno představitelům obcí, honiteb, spolků, hostům  a odborné myslivecké veřejnosti. Již tradičně je naplánován i odborný seminář. Letošní témata jsou: ochrana srnčat a nové trendy v  doplňcích loveckých zbraní.  Široká veřejnost je zvána zejména na vystoupení Lukovských trubačů v sobotu v 10 hodin. Blíže viz plakát.  Doprovodné výstavy na přehlídce trofejí budou letos mít fotografové /Ing. Vorálek, Ing. Ženíšek/  i malíř /pan Paul/, uživatelé honiteb i děti.

Těšíme se na setkání.

Myslivosti zdar!

obr2