Podobné kategorie

Ostatní, Zástupitelstvo, Rozpočty, Vyhlášky, Smlouvy soc. služby, Obecní vodovod, Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Název Dokumentu Datum vyvěšení Datum sejmutí Zobrazit
Pohotovost_stomatologie _prosinec_2017 2017-11-20 2018-01-01 Stáhnout
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 2017-11-17 2017-12-31 Stáhnout
Usnesení ZO č.29 6.11.2017 2017-11-16 2017-12-31 Stáhnout
Prezident 2018 Počet členů volební komise Prezident 2018 2017-11-12 2018-01-30 Stáhnout
Prezident 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2017-11-12 2018-01-30 Stáhnout
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 2017-11-12 2017-12-13 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.6 2017 2017-11-12 2018-10-30 Stáhnout
Územní plán Babice – změna č. 1 2017-11-09 2017-12-15 Stáhnout
Veřejná vyhláška zahájení řízení o vydání změny č.1 územního pl 2017-11-09 2017-12-14 Stáhnout
Výměna vedení 110 kV V 2017-10-30 2017-11-30 Stáhnout
Pohotovost stomatologie listopad_2017 2017-10-19 2017-12-01 Stáhnout
DIANA Třebíč 2017-10-19 2020-10-19 Stáhnout
Domov sv. Anežky, V. Újezd 2017-10-19 2020-10-19 Stáhnout
Dům sv. Antonína MB 2017-10-19 2020-10-19 Stáhnout
CHARITA Třebíč 2017-10-19 2020-10-19 Stáhnout
STŘED Třebíč 2017-10-19 2020-10-19 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.5 2017 2017-10-12 2018-10-14 Stáhnout
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 2017-10-12 2017-11-30 Stáhnout
Jízdní řády návrh od roku 2019 2017-09-25 2017-12-31 Stáhnout
Návrh opatření obecné povahy 2017-09-15 2017-12-31 Stáhnout
Usnesení ZO č.27 28.8.2017 2017-09-06 2017-12-31 Stáhnout
Identifikace vlastnictví pozemků 2017-09-04 2017-12-31 Stáhnout
Záměr směny Obec Babice – Kořínek Šebkovice 2017-09-03 2017-12-31 Stáhnout
Ceník – voda 2017-08-28 2020-12-31 Stáhnout
Informace dle zákona č.106-1999 o svobodném přístupu k informacím p.Kříž 2017-08-24 2017-12-31 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.4-2017 2017-08-21 2018-08-21 Stáhnout
Odpověď p.Kříž Praha 2017-08-20 2017-12-31 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.3-2017 2017-07-26 2018-08-26 Stáhnout
Zákaz odběru vody 2017-07-20 2017-12-31 Stáhnout
Informace dle zákona č.106-1999 o svobodném přístupu k informacím 2017-07-01 2017-12-31 Stáhnout
Závěrečný účet za rok 2016 2017-06-20 2018-12-31 Stáhnout
Informace dle zákona č.106-1999 CMS 2017-05-30 2017-12-31 Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Babice za rok 2016 2017-05-22 2018-04-01 Stáhnout
Záměr pronájmu – COOP HB 2017-05-02 2017-05-21 Stáhnout
KPH – podzim 2017 2017-04-24 2017-12-31 Stáhnout
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 obce Babice 2017-04-23 2017-12-31 Stáhnout
Závěrečný účet Svazku obcí pro kom.služby 2016 2017-04-23 2017-12-31 Stáhnout
Informace dle zákona č.106-1999 o svobodném přístupu k informacím p.Ambos 2017-04-06 2017-12-31 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2016 2017-04-01 2017-12-31 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.1-2017 2017-03-24 2018-03-24 Stáhnout
Rozpočtový výhled obce Babice 2016-2019 2017-03-23 2019-03-05 Stáhnout
Mikroregion – Schválený rozpočet na rok 2017 2017-03-23 2018-04-30 Stáhnout
DSO Návrh záv. účtu 2016, DSO Schv. rozpočet na r. 2017, DSO Střednědobý výhled rozpočtu 2018 a 2019, DSO Zpráva o přezkoumání 2016, DSO zveřejňování 2017-03-23 2018-04-30 Stáhnout
Rozpočtové opatření č.2-2017 2017-03-23 2018-03-24 Stáhnout
Zveřejňování informací podle novely zákona č.250 2017-03-19 Stáhnout
Schválená pravidla rozpočtového provizoria 2017-03-19 2017-12-31 Stáhnout
Rozpočtové výdaje 2017 2017-03-06 2018-04-30 Stáhnout
Rozpočtové příjmy 2017 2017-03-06 2018-04-30 Stáhnout
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2016 2017-03-02 2017-12-31 Stáhnout
Návrh rozpočtu,závěrečného účtu a výhledu rozpočtu svazku obcí pro komunální služby 2017 2017-03-01 2018-04-30 Stáhnout
Rozpočtové příjmy 2017 – návrh 2017-02-16 2017-12-31 Stáhnout
Rozpočtové výdaje 2017 – návrh 2017-02-16 2017-12-31 Stáhnout
Žádost o přezkoumání vodoměru Stáhnout