Obec Babice oznamuje, že v neděli 12.04.2015 od 9.30 – 10.30 hodin se v Babicích na obecním úřadě vybírají poplatky za likvidaci komunálního odpadu a za stočné za obec Babice. Kdo má zájem platit bezhotovostně, domluví se s paní účetní Nahodilovou.