Socioekonomická studie Dukovany - šetření rezidentů