Tisková zpráva MZe http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_deset-kroku-pro-bezpecny-pohyb-v-lese.html

– doporučení pro návštěvníky lesů. Upozornění návštěvníků lesa je v souvislosti se zpracováváním kůrovcové kalamity a nahodilé těžby aktuální i v našem regionu.

POZNÁMKA: Zákaz vstupu do lesa na území ORP Moravské Budějovice nebyl vydán.

Lesu zdar!
Ing. Jaroslav Kotrba
státní správa lesů a myslivosti
odbor životního prostředí
Městský úřad Moravské Budějovice