Vážená paní starostko,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s dosaženými výsledky Vaší obce v systému EKO-KOM za rok 2021.
Stejně jako v předchozích letech Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme samostatný přehled o množství odpadu,
který Vaše obec vytřídila a předala k využití v roce 2021. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků,
který Vaše obec obdržela přímo nebo prostřednictvím svozové firmy od společnosti EKO-KOM, a.s.
Tento přehled by Vám měl posloužit ke kontrole, zda uvedené údaje souhlasí s údaji a doklady v účetnictví obce,
případně údaji, které Vám poskytuje svozová firma zajišťující sběr využitelných složek odpadů ve Vaší obci.

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v
průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

S pozdravem
Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu
EKO-KOM, a.s.

certif

Velikost písma
Kontrast