Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v odkaze zasílám informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které od dnešního poledne funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny.

V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (1. 3. 2022)

(https://www.kr-vysocina.cz/v-jihlave-se-otevre-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-4112117/p1=1013)

Dnešním dnem byly do provozu uvedeny speciální www stránky ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých budeme shromažďovat užitečné i aktuální informace. Pokud máte možnost tento odkaz zveřejnit na svých www stránkách, velice nám to pomůže, stejně jako sdílení informací o fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU).

Děkuji Vám.

Zdeněk Kadlec
ředitel krajského úřadu, Kraj Vysočina

Velikost písma
Kontrast