Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na vás se zdvořilou prosbou o zveřejnění informace, která se dotýká spuštění rozsáhlé náborové kampaně s cílem oslovit co nejširší skupinu mladých lidí, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina potřebuje v současné doplnit na jednotlivé organizační články  – pro službu pořádkové, dopravní i cizinecké policie – zhruba 120 policistů, když největší počet jich musíme doplnit do stavu na územním odboru Havlíčkův Brod.

Doplnit ale potřebujeme zejména obvodní oddělení a dopravní inspektoráty napříč celým krajem.

Pokud to bude možné, zveřejněte nám prosím na vašich webových stránkách, případně na FB měst a obcí tyto informace, protože zájemci o službu u Policie ČR mohou pocházet právě z vašich obcí a měst. Pokud projeví zájem o službu u Policie ČR , mohou být zařazeni na organizačních článcích blízko svému bydlišti.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám plně k dispozici.

mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení

+420 974 261 207
+420 725 375 094
dana.cirtkova@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Velikost písma
Kontrast