Obec Babice oznamuje, že v pondělí 13.5.2019 od 17- do 18:30h se budou na úřadě obce vybírat poplatky od občanů obce Babice:

  • popelnice 400,-/ osobu,
  • stočné 500.-/osobu
  • pes – první 50.- druhý 100.-

U rekreačních objektů je poplatek za 1 osobu

Možnost platby na účet obce 15125711/0100
Variab. symbol prosíme uvádět č. domu

Bližší informace na telefonu p. Černá 725 101 303
nebo p. Zikmund 732 125 519