O obci

Obec Babice je obcí ležící 16 km jihozápadně od města Třebíč a asi 10 km severozápadně od Moravských Budějovic v nadmořské výšce 545 m n. m. Místní částí obce Babice je obec Bolíkovice.

Obce Babice a Bolíkovice sousedí s obcemi Cidlina, Lesonice, Horní Lažany,  Šebkovice, Loukovice a Čáslavice. 

Právo užívat znak a vlajku bylo obci Babice uděleno rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18. května 2012. V červeném štítě znaku se nad třemi zlatými propletenými kruhy nachází stříbrné, oboustranně střídavě cimbuřovité břevno. Vlajku tvoří tři vodorovné pruhy, červený, bílý oboustranně zubatý posunutý se dvěma zuby vysokými poloviny šířky pruhu a třemi stejnými mezerami a červený. V dolním pruhu tři žluté propletené kruhy. 

K 1.1.2022 (31.12.2021) žije v obci Babice a místní části Bolíkovice dle ČSÚ 201 obyvatel, z toho 101 bylo mužů a 100 bylo žen. Z dlouhodobého hlediska lze říci, že počet obyvatel je v posledních desetiletích stabilní a nijak výrazně se nemění a to i co se týče struktury obyvatelstva dle pohlaví. 

Z hlediska povodí spadá oblast do povodí Dyje. Území obce je pramennou oblastí a to v souvislosti na geomorfologické poměry. Nejvýznamnější vodotečí na území obce je Šebkovický potok. Největší vodní plochou je Bolíkovický rybník.