Rozpočet 2012:

O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 29.1.2012 v 18.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích zasedání zastupitelstva obce.
Program:

1/ Zahájení

2/ Daň z nemovitosti

3/ Odvoz TKO

4/ Setkání rodáků

5/ Návrh rozpočtu na rok 2012

6/ Žádost o dotace – schválení

7/ Různé

8/ Závěr

Jednání je veřejné.

Miloslav Vecheta

starosta

Vyvěšeno : 21.1.2012


Usnesení
č. 10/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 4. 12. 2011


O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 4.12..2011 v 18.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3/ Prodej pozemku

4/ Schválení rozpočtového provizoria

5/ Rozpočtové opatření

6/ Inventarizace majetku

7/ Různé

8/ Závěr

Jednání zastupitelstva obce je veřejné

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 27.11.2011 Vyvěšeno dne: 27.11.2011


Mikroregion
– návrh rozpočtu 2012


Usnesení
č. 09/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 23. 10. 2011


O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 23.10.2011 v 18.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.
Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3/ Prodej pozemku

4/ Schválení žádosti o dotace

5/ Rozpočtové opatření

6/ Schválení strategického dokumentu obce Babice

7/ Různé

8/ Závěr

Jednání zastupitelstva obce je veřejné

Miloslav Vecheta, starosta

V Babicích 15.10..2011

Vyvěšeno dne: 15.10.2011

Sejmuto dne: 23.10.2011Usnesení
č. 08/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 18. 9. 2011


O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 18.9.2011 v 19.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.
Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3/ Nákup pozemku

4/ Prodej pozemku

5/ Rozpočtové opatření

6/ Různé

7/ Závěr

Jednání zastupitelstva obce je veřejné.

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 11.9.2011Usnesení
č. 07/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 29. 7. 2011


O z n á m
e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 29.7.2011 v 19.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1/ Zahájení

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3/ Poskytnutí daru- pozemku

4/ Přijetí daru – pozemku

5/ Prodej a nákup pozemku

6/ Přijetí členů klubu důchodců z Babic u Rosic

7/ Stanovení ceny pitné vody z obecního vodovodu

8/ Různé

9/ Závěr

Jednání zastupitelstva obce je veřejné.

Miloslav Vecheta – starosta

V Babicích 21.7.2011


Usnesení
č. 06/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 30.5.2011


O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 30.5..2011 v 19.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program: 1/ Zahájení

2/ Schválení závěrečného účtu mikroregionu MB

3/ Schválení závěrečného účtu obce

4/ Schválení hřbitovního řádu

5/ Schválení závěrečného účtu svazek obcí plynofikace

6/ Účast na setkání obci Babic

7/ Schválení výběrového řízení

8/ Oznámení o konání pietní akce

9/ Účast „Obec našim dětem“

10/ Různé

11/ Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 22.5.2011Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010


Pozvánka
na valnou hromadu „Sdružení“


Usnesení
č. 05/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 18.4.2011


O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 18.4..2011 v 19.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.
Program: 1/ Zahájení 2/ Den dětí Mikroreginu-účast 3/ Schválení
závěrečného účtu 4/ Schválení hřbitovního řádu 5/ Žádost o dotace-
Rozvoj vesnice 6/ Účast na setkání obci Babic 7/ Různé 8/ Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta, starosta

V Babicích 10.4.2011ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(vyvěšeno 30. 3. 2011, staženo 17. 4.
2011)


Usnesení č.
04/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 28.2.2011


O z n á m
e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 28.2.2011 v 19.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1/ Zahájení

2/ Schválení rozpočtu na rok 2011

3/ Schválení inventarizace

4/ Veřejně prospěšné práce

5/ Různé

6/ Závěr

Jednání je veřejné.

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 20.2.2011


Rozpočet 2011:


Usnesení č.
03/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 14.12.2010Moravskobudějovický mikroregion –

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011


Pozvánka na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina, které
se bude konat dne 14. prosince 2010 od 11.00 hodin v kongresovém
sále KrÚ kraje Vysočina. Podkladové materiály na toto jednání
naleznete
zde
.


O z n á m
e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 14.12.2010 v 18.00 hod. se koná
v kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1/  Zahájení

2/  Kontrola usnesení

3/  Schválení vyhlášky místních poplatků

4/  Schválení vyhlášky o odpadech

5/  Rozpočtové opatření

6/  Inventarizace majetku

7/  Schválení rozpočtového provizoria

8/  Různé

9/  Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta, starosta

V Babicích   6.12.2010


Usnesení č.
02/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne 22.11.2010


O z n á m
e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 22.11.2010 v 18.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení odměn

3. Nákup pozemku

4. Projednání úvěru u KB

5. Žádost o dotace na rok 2010

6. Zastupování v Moravskobudějovickém mikroregionu

7. Různé

8. Závěr

Jednání je veřejné

V Babicích 14.11.2010

Miloslav Vecheta

Starosta

Vyvěšeno: 14.11.2010


Usnesení
č. 01/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Babice ze dne
7.11.2010

Přítomno: 9 zastupitelů

Omluveno: —–

Občané: —–

Zastupitelstvo obce:

 • ověřilo platnost volby členů zastupitelstva
 • bere na vědomí složení slibu zastupitelů obce
 • schvaluje Mgr. Janu Nahodilovou zapisovatelkou, Pavla
  Zikmunda a Martina Kvapila ověřovateli zápisu ze zasedání
  zastupitelstva obce dne 7.11.2010
 • schvaluje, že ve volebním období 2010/2014 budou všechny
  funkce v zastupitelstvu obce vykonávány neuvolněně, volba
  starosty a místostarosty obce bude tajná
 • volí starostou obce p. Miloslava Vechetu
 • volí místostarostou obce p. Pavla Zikmunda
 • zřizuje Kontrolní výbor a Finanční výbor
 • volí předsedou Kontrolního výboru Janu Venhodovou, DiS. a za
  členy volí Ladislava Nečase a Martina Kvapila
 • volí předsedou Finančního výboru Ing. Michaelu Venhodovou a
  za členy volí Mgr. Janu Nahodilovou a Františka Aipldauera

Usnesení bylo schváleno jednohlasně (9-0-0)

V Babicích dne 7.11. 2010

Zapsala: Mgr. Jana Nahodilová

Starosta obce: Miloslav Vecheta

Ověřil: Pavel Zikmund, Martin Kvapil

Vyvěšeno dne 14.11.2010


P o z v á
n k a

Na ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva obce Babice
,která se bude konat dne 7.11.2010 v 18.00 hod. v kanceláři obecního
úřadu v Babicích. V souladu s ustanovením zákona o obcích svolávám
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Babice.
Program:

1/ Zahájení schůze

2/ Složení slibu člena zastupitelstva obce

3/ Schválení ověřovatelů zápisu a volba volebních komisí

4/ Volba starosty

5/ Volba místostarosty

6/ Volba předsedy a členů Kontrolního výboru

7/ Volba předsedy a členů Finančního výboru

8/ Diskuze

9/ Závěr schůze

Schůze je veřejná

V Babicích 30.10. 201

Miloslav Vecheta

starosta

Vyvěšeno: 31.10.2010


Zápis o
výsledku voleb 2010


Zápis zde …


Zápis ze
schůze

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Babicích dne 12.9.2010

1. Schválení daru MAS.

2. Schválení dodavatele výstavby asfaltové cesty v Bolikovicích.

3 .Schválení provedení el.přípojky.

4. Schválení rozpočtového opatření.

5. 1.10.2010 bude v Lesonicích setkání důchodců.

6. V sobotu 18.9.2010 proběhne v M.Budějovicích setkání obcí
mikroregionu Moravskobudějovicko.

7. Závěr


O z n á m
e n í

Obecní
úřad v Babicích oznamuje, že dne 12.9.2010 v 18.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1/ Zahájení

2/ Poskytnutí daru

3/ Výběr dodavatele

4/ Oslava založení Mikroregionu

5/ Rozpočtové opatření

6/ Setkání důchodců

7/ Různé

8/ Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 4.9.2010


Oznámení
o potřebném počtu podpisů voličů na peticích k podpoře kandidátní
listiny a Oznámení stanovení počtu členů zastupitelstva …


Oznámení zde …


Zápis ze
schůze

Obecního zastupitelstva v Babicích dne 16.6.2010

1. Schválení výsledků výběrového řízení.

2. Schválení zhotovitele vodovodní přípojky.

3. Schválení úpravy rozpočtového opatření.

4. Schválení prodeje pozemku p.Nahodilovi a p.Pavelcovi


O z n á m
e n í

Obecní úřad v Babicích oznamuje, že dne 16.6.2010 v 19.00 hod. se
koná v kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva
obce. Program: 1/ Zahájení 2/ Výběrové řízení – SZIF 3/ Výběrové
řízení – rozšíření vodovodu 4/ Prodej pozemku 5/ Rozpočtové opatření
6/ Schválení ubytovacího poplatku 7/ Setkání obcí Babic 8/ Různé 9/
Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta starosta

V Babicích 9.6.2010


O z n á m e n í

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Babicích konané dne
2.5.2010

1 .Schválení závěrečného účtu za rok 2009.

2. Schválení podání žádosti o dotaci z POV.

3. Schválení zaměstnanců na obecně prospěšné práce při OÚ.

4. Schválení rozšíření pojištění obecního majetku.

5. Schválení zpracování výběrového řízení na dotaci z programu
rozvoje venkova 2010.

6. Schválení komise pro vyhodnocení výběrového řízení.

7. Schválení zbudování vodovodní přípojky.


Obecní úřad v Babicích oznamuje, že dne 2.5.2010 v 18.00 hod. se
koná v kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva
obce. Program:

1. Zahájení

2. Schválení závěrečného účtu

3. Schválení výsledku přezkumu hospodaření

4. Výběrové řízení

5. Připojištění majetku

6. Veřejně prospěšné práce

7. Schválení žádosti o dotace

8. Různé

9. Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 24.4.2010Návrh rozpočtu energetického sdružení 2010


Závěrečný účet
za rok 2009


VALNÁ
HROMADA SVAZKU OBCÍ SKLÁDKA TKOZveřejnění záměru obce Babice o odprodeji nemovitého majetku


Zveřejnění záměru obce Babice o prodeji nemovitého majetku


Zápis ze
schůze obecního zastupitelstva konané 28.2.2010 v Babicích.

1.    Schválení
inventury obecního majetku k 31.12.2009.

2.  Schválení rozpočtu
obce na rok 2010.

3.  Schválení odkupu
pozemku k vyrovnání tvaru chodníku.

4.  Schválení prodeje
pozemku k vyrovnání tvaru chodníku.

5.  Schválení
rozpočtového opatření za prosinec 2009.


O z n á m e n í

Obecní úřad v Babicích oznamuje, že dne 28.2.2010 v 18.00 hod. se
koná v kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva
obce.

Program:

1/ Zahájení

2/ Schválení rozpočtu na rok 2010

3/ Schválení inventarizace

4/ Prodej pozemku

5/ Nákup pozemku

6/ Různé

7/ Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 20.2.2010


Návrh rozpočtu 2010:

rozpočtové příjmy 2010

rozpočtové výdaje 2010


O z
n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že
dne 29.12.2009 v 18.00 hod. se koná v kanceláři Obecního úřadu v
Babicích zasedání zastupitelstva obce. Program: 1/ Zahájení 2/
Schválení rozpočtu 3/ Rozpočtové opatření 4/ Poskytnutí příspěvku 5/
Nákup pozemku 6/ Žádost o dotace – schválení 7/ Různé 8/ Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 21.12.2009


Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 6.12.2009
v Babicích.

1.
Schválení ověřovatele zápisu.

2.    Odsouhlaseno
přijetí úvěru od KB.

3.    Schválení
rozpočtového opatření.

4.    Poskytnutí
příspěvku na divadelní představení v Babicích.

5.    Určení
inventarizační komise.

6.    Informace o
realizaci staveb.

7.    Projednáno finanční
zajištění opravy požárního vozidla T 148.

8.    V neděli 12.12.2009
v 17.00 bude v Babicích oficiální rozsvícení vánočního stromku.


O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 6.12.2009 v 18.00 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích zasedání zastupitelstva obce.
Program: 1/ Zahájení 2/ Schválení přijetí úvěru 3/ Rozpočtové
opatření 4/ Poskytnutí příspěvku na divadlo pro děti 5/
Inventarizace majetku 6/ Realizace staveb – informace 7/ Různé 8/
Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta starosta


Zápis ze schůze OÚ v Babicích konané dne 25.10.2009

1.Schválení rozpočtového
opatření.

2.Projednání úpravy
rozpočtu č.5.

3.Schválení návrhu o
odkup pozemku p.Pánkovi Stanislavovi.

4.Schválení úvěru na
probíhající akci opravy dopravní infrastruktury v Babicích.

5.Odsouhlasení žádosti o
dotaci na pokračování oprav dopr.infrastruktůry v Babicích.


O z n á m
e n í

Obecní úřad v Babicích
oznamuje, že dne 25.10.2009 v 18.00 hod. se koná v kanceláři
Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce. Program: 1.
Zahájení 2. Schválení rozpočtového opatření 3. Odprodej pozemku 4.
Projednání úvěru u KB 5. Žádost o dotace na rok 2010 6. Různé 7.
Závěr

Jednání je veřejné

V Babicích 18.10.2009

Miloslav Vecheta,
starosta


Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané v Babicích dne
14.9.2009

1.
Rozhodnuto o dorovnání ceny dle znaleckého posudku za pozemek
p.Přibylovi.

2.
Odsouhlasen záměr odprodeje vrtu u Kapličky.

3.
Schválení podání žádosti o dotaci z programu MAS na nákup
elektrocentrály.

4.
Schválení úvěru na překlenovací dobu v rámci dotace Rozvoje venkova.

5.
Schválení akce z dotačního programu Rozvoje venkova 2009.

6.
Odsouhlasena žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV a rozšíření
vodovodní sítě.

7.
Schválení zřízení věcného břemena na zařízení f.EON .

8.
Odsouhlasen záměr žádosti p.Pitoura z Bolíkovic o odkup asi 60m
obecního pozemku.

9.
Schválení příspěvku na následky povodní ve výši 15 000.-Kč

10.
Projednána žádost p.Selnera a sl.Černé o stavební pozemek v
Babicích.

11.
Schválení dotace 3 000,-Kč na Babybox v Jihlavě.

12.
Odsouhlasen návrch žádosti o dotaci na další úpravy obce.

13.
Projednána účast prezentace naších obcí na výstavě v Moravských
Budějovicích od 9.10.2009.

14.
Schváleno provedení opravy traktoru s vlečkou v SOU v M.Budějovicích.

15.
Odsouhlaseno poskytnutí příspěvku na provoz prodejny v Bolikovicích.


O z n á m
e n í

Obecní úřad v Babicích
oznamuje, že dne 14.9.2009 v 19.00 hod. se koná v kanceláři Obecního
úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce. Program: 1/ Zahájení
2/ Prodej nemovitosti 3/ Schválení úvěru 4/ Rozpočtová opatření 5/
příspěvek na povodně 6/ Žádost o dotace 7/ E.ON – věcné břemeno 8/
Různé 9/ Závěr

Jednání je veřejné

V Babicích 6.9.2009

Miloslav Vecheta,
starosta
Oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému
nahlédnutí.


Veřejné pohřebiště


Zápis ze
schůze obecního zastupitelstva v Babicích ze dne 28. 6. 2009.

1.
Odsouhlasení výsledků výběrového řízení na akci „Zlepšení obecní
infrastruktury v obci Babice.

 2.
Schválení úpravy obecního rozpočtu.

 3.
Schválen prodej pozemku pro p. Nováka Vlastimila.

 4. Schválen prodej pozemku pro p. Sklenáře Miroslava ml.

 5. Schválen prodej pozemku pro p. Sklenáře Miroslava st.

 6.
Odsouhlasení stavby stožáru pro internetový signál na pozemku
sousedícím s pozemkem obce.


O z n á m
e n í

Obecní úřad v Babicích
oznamuje, že dne 28.6.2009 v 19.00 hod. se koná v kanceláři Obecního
úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce. Program: 1. Zahájení
2. Schválení výsledku výběrového řízení 3. Prodej pozemků 4.
Vyjádření k telekomunikačnímu zařízení 5. Úprava rozpočtu 6. Různé
7. Závěr

Jednání je veřejné

V Babicích 21.6.2009

Miloslav Vecheta,
starosta


Zápis ze
schůze obecního zastupitelstva v Babicích ze dne 24. 5. 2009.

1.
Schválení závěrečného účtu za rok 2008.

2.
Schválení záměru odkoupení obecního pozemku pro p. Nováka v
Bolikovicích.

3.
Schválení záměru odkoupení obecního pozemku pro p.Sklenáře Mir.ml.

4.
Schválení záměru odkoupení obecního pozemku pro p.Sklenáře Mir.st.

5.
Schválení smlouvy o vedení archivace systému  služby CZECH-POINT.

6.
Schválení dodavatele na výpočetní techniku pro provoz služby CZECH-POINT.Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obec Babice za rok 2008
.


Zápis ze
schůze obecního zastupitelstva v Babicích ze dne 13.4.2009.

1.Odsouhlasení výzvy k zahájení prací s výstavbou vodovodu v
Babicích.

2.Odsouhlaseno zprostředkování provedení výběrového řízení na práce
spojené z programu „Zlepšení veřejné infrastruktury v Babicích.

3.
Seznámení se stavem prací po kalamitě Ema.

4.
Domluvena účast na setkání obcí Moravskobudějovicko v Lukově 17. 4.
2009.


Zápis ze
schůze obecního zastupitelstva v Babicích dne 29.3.2009.

1.
Neodsouhlasení stavby antény pro internetový signál.

2.
Odsouhlasení prodeje pozemku p.Burdovi.

3.
Schválení žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa CZECH-POINT.

4. Podání
žádosti o dotaci na projekt Rozvoje vesnice 2009,

5.
Schválení žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci projektu Čistá
voda 2009.

6.
Seznámení s konáním Zabíjačkových hodů dne 17.4.2009 v Lukově, které
pořádá Mikroregion Moravskobudějovicko.

7.
Schválení podání žádosti o dotaci na zalesnění pozemku po kalamitě
Ema.

8.
Odsouhlasení účasti na setkaní obcí Babice v Kelči u Vsetína.

9.
Schválení provedení výběrového řízení na obdržení dotace na projekt
z programu rozvoje venkova „Zlepšení stavu veřejné infrastruktůry v
obci Babice.“

10.Odsouhlasení poplatků z pronájmu KD v Babicích na 500 Kč + plyn+
topení a v Bolikovicích na 300 Kč + plyn.


O z n á m
e n í

Obecní úřad v Babicích
oznamuje, že dne 29.3.2009 v 18.00 hod. se koná v kanceláři
Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva obce.

Program: 1/ Zahájení 2/
Prodej pozemku 3/ Umístění stožáru bezdrát.internetu 4/ Spolupráce
na služby eGON centra 5/ Výběr dodavatele na Czech POINT 6/ Výběrové
řízení – zpracovatel 7/ Výběrové řízení – podmínky 8/ Zalesnění po
kalamitě EMA 9/ Různé 10/ Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta,
starosta

V Babicích 21.3.2009


Úřední deska

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané v babicích dne
27.2.2009

1. Schválení rozpočtu na rok 2009.

2. Schválení roční uzávěrky za rok 2008

3. Odsouhlasení nové nájemní smlouvy mezi OÚ Babice a fy Bera.

4. Schválen prodej pozemku panu Kovářovi.

5. Odsouhlasen příspěvek 2 000,- na celostátní dětskou soutěž v
hasičském sportu.

6. Projednám návrh pracovníků na veřejně prospěšné práce na letošní
rok.

7. Odsouhlasen příspěvek na výdaje s pořádáním obecního plesu.

8. Podána informace o průběhu příprav obecního vodovodu.

9. Poplatek za komunální odpad pro letošní rok byl stanoven na 350
Kč a stočné na 200 Kč.

10. Podána informace o průběhu likvidace kalamity v Háji.

11. Projednána účast na devátém setkaní obcí Babice v Babicích u
Kelče na Vsetínsku.Závěrečný účet za
rok 2008
.Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
27. 2. 2009
.


Návrh rozpočtu 2009:


rozpočtové příjmy 2009


rozpočtové výdaje 2009


Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 1.1.2009 v
Babicích.

1.
Schválení rozpočtového opatření.

2.
Schválení žádosti o dotaci z programu obnovy venkova.

3.
Projednána smlouva mezi OÚ a MÚ Mor. Budějovice o poskytnutí
pomoci se zprovozněním programu Egocentra.

4.
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2009.

5.
Odsouhlasení výsledku inventury.

6.
Udělení pravomocí starostovi obce ke schválení úprav obecního
rozpočtu dle zák.č.128/2000 před  projednáním obecním
zastupitelstvem.

7.
Projednán předběžný navrch podmínek provozu obecního vodovodu.


 • Oznámení o konání zastupitelstva 1.
  2.
  zde


Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 14.12.2008 v
Babicích.

1.
Schválení rozpočtového opatření č.4.

2.
Schválení návrhu prodeje pozemku p.Kovářovi, p.Pavelcovi,
p.Nahodilovi, p,Klimovi a p,Burdovi.

3.
Schválení plánu obnovy a financování ČOV.

4.
Odsouhlasen záměr odkoupení pozemku z majetku Římskokatolické církve
v Babicích.

 5.
Schválení výsledku předběžného auditu hospodaření za rok 2008.

6.
Odsouhlasen nákup traktoru s přívěsem pro potřeby obce.

7.
Projednán pronájem pozemků Rolnické společnosti.

8.
Schválen poplatek 1 000,- za pronájem kulturního domu p.Pavelcovi.

9.
Projednán příspěvek na provoz prodejen potravin.

10.
Odsouhlasena bezplatná distribuce knížky a kalendáře Mikroregionu
Moravskobudějovicko.

11.
Ustanovena komise k provedení inventury majetku OÚ.

12.
Schválení rozpočtového provizoria na Leden 2009.

13.
Odsouhlasen příspěvek 3 000,- na náklady spojené s Mikulášem pro
děti.

14.
Odsouhlasen příspěvek 3 000,- na pořádání tenisového turnaje v
Babicích. • Oznámení o konání zastupitelstva 14. 12.
  zdeZápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Babicích dne 7.9.2008.

1.Schválení změny úpravy rozpočtového opatření.

2.Odsouhlasení odkoupení nemovitosti s pozemkem od p.Procházky.

3.
Projednán postup žádostí z dotačního programu na obnovu lesních
ploch po kalamitě,obnovy lesních cest a obnovy dopravní
infrastruktury.

4.Projednáno zaslání žádosti o změnu koncepce v zásobování vodou na
krajský úřad.

5.
Zamítnuto poskytnutí finančního příspěvku na nemocnici v Třebíči.


O z
n á m e n í – Obec Babice oznamuje, že dne 7. 9. 2008 v 19.00 hod.
se koná v kanceláři Obecního úřadu v Babicích zasedání
zastupitelstva obce.

Program:

1/
Zahájení

2/
Rozpočtové opatření

3/
Odkoupení pozemku

4/
Informace o postupu zpracování podkladů k žádostem o dotace

5/ Postup
likvidace kalamity lesních porostů

6/
Připomínky k územnímu plánu

7/ Různé

8/ Závěr

Jednání je
veřejné.

Miloslav
Vecheta

starosta

V Babicích
31.8.2008


Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konaného dne 3.8.2008

1. Schválení vyhlášky o opatření obecné povahy.
2. Schválení rozpočtového opatření.
3. Od 12.8. do 24.8.2008  bude uzavřena silnice mezi obcí Babice
a Lesonice z důvodu opravy povrchu silnice.
4. Odsouhlasení odkoupení pozemku na němž se nachází vrt pro
budoucí zásobení obce pitnou vodou.
5. Seznámení s postupem jednání o odkoupení pozemku od
p.Procházky.
6. Seznámení s postupem jednání ohledně výstavby vodovodu v
Babicích.
7. Seznámení s postupem likvidace polomu.
Zápis z jednání 20. 5. 2008

 1. Odsouhlasení znovuotevření prodejny Jednoty v
  Babicích.Podmínky dalšího provozu se upřesní v dalším
  jednání s Jednotou M.Budějovice.
 2. Projednán další postup se zajištěním pitné vody v
  Babicích.
 3. Projednána nabídka firmy zabývající se výrobou
  el.energie postavení slunečních kolektoru na území katastru
  obce.
 4. Zprovoznění internetu pro veřejnost v budově školy v
  knihovně po dobu výpůjčky knih a při úředních hodinách OÚ.
 5. V neděli 25.5.2008 se koná v Babicích okrsková soutěž
  požárních družstev pořádaná SDH Bolíkovice.
 6. Získání dotace z programu obnovy venkova. Bude použita
  na obnovu místních komunikací.
 7. Projednán postup odkoupení soukromého pozemku od p.Roupce
  v Bolikovicich na němž stoji část požární zbrojnice.
 8. Projednán návrh odkoupení pozemku od pana Procházky v
  Babicích.
 9. Seznámení s přípravami oslav 650 let obce Bolíkovice.
 10. Projednána účast na setkáni obcí Babice,tentokrát u
  Prachatic.

O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že dne 20.5.2008 v 19 hod. se koná v
kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva
obce.

Program:

1/ Zahájení

2/ Řešení prodeje smíšeného zboží v obci Babice

3/ Informace o řešení zásobování pitnou vodou

4/ Různé

5/ Závěr

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

V Babicích 13.5.2008

Miloslav Vecheta – starosta


Zápis z jednání 27. 4. 2008

 1. Seznámení s výsledky kontroly hospodaření OÚ za rok
  2007.
 2. Projednání výsledků hospodaření a závěrečný účet svazku
  obcí plynofikace
 3. Schválení příspěvku na uvedení leteckých snímků naších
  obcí v připravované knize o obcích našeho okresu.
 4. Projednán návrh odkupu pozemku od pana Procházky.
 5. Projednána informace o odchodu prodavačky z Jednoty v
  Babicích a možných důsledcích dalšího provozu prodejny.

O z n á m e n í

Obec Babice oznamuje, že
dne 27.4.2008 v 18.30 hod. se bude v kanceláři Obecního úřadu v
Babicích konat zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1/ Zahájení

2/ Odkoupení pozemku

3/ Schválení výsledku
přezkumu hospodaření a závěrečného účtu

4/ Schválení výsledku
přezkumu hospodaření a závěrečného účtu Svazku obcí – plynofikace

5/ Obnova venkova –
úprava obce

6/ Schválení publikace

7/ Různé

8/ Závěr

Jednání je veřejné

Miloslav Vecheta

starosta

V Babicích 20.4.2008Zápis z jednání 9. 3. 2008

 1. Schválení rozpočtu na rok 2008.
 2. Schváleno odkoupení
  pozemku na němž se nachází budoucí zdroj pitné vody.
 3. Odsouhlaseno věcné břemeno pro EON na přípojce nízkého
  napětí v Bolíkovicích.
 4. Projednána účast na setkání obcí Babic.Tentokrát v
  Babicích u Prachatic.
 5. Odsohlasen nástup tří občanů na obecně prospěšné práce
  při obecním úřadě.
 6. Projednán postup prací na odklízení polomu.Zápis z jednání 27. 1. 2008

 1. Odsouhlasení poplatku 350,- za odvoz komunálního odpadu na rok 2008.
 2. Odsouhlasení poplatku 150.- za stočné na rok 2008.
 3. Odsouhlasení výsledku inventarizace obecního majetku za rok 2007.
 4. Odsouhlaseno dokoupení betonových poklopů za zcizené kovové na obecní kanalizaci.
 5. Projednáno zaměstnání asi třech nezaměstnaných na obecně prospěšné práce při OÚ.
 6. Schválení změny rozpočtových pravidel za měsíc prosinec 2007.
 7. Schválení žádosti o dotaci na letošní rok z fondu Podpory a obnovy venkova.
 8. Projednán návrh rozpočtu na letošní rok.
 9. Projednán návrh o započetí jednání s majitelem pozemku o jeho odkoupení na němž se nachází obecní vrt.
 10. Schválen fin. příspěvek ve výši 40.000,- Kč pro Farní
  úřad v Babicích  na opravu farního kostela v Babicích.

Oznámení

 

Obecní úřad v Babicích oznamuje, že dne 27. l. 2008 v 17.00 hod. se
koná v kanceláři Obecního úřadu v Babicích, zasedání zastupitelstva
obce.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Inventarizace majetku
 3. Příprava rozpočtu na rok 2008
 4. Poplatek za likvidaci kom.odpadu na rok 2008
 5. Řešení vodního zdroje
 6. Různé
 7. Závěr

Jednání je veřejné

V Babicích 20.1.2008 Miloslav Vecheta, starosta


Zápis ze schůze zastupitelstva konané dne 4.12.2007

 1. Seznámení s výsledky kontroly hyg.stanice ohledně kvality vody v
  Babicích a nutnosti nahlásit do konce roku zástupce dodavatelů vody
  v obci na HS Třebíč.
 2. Neodsouhlasení příspěvku na provoz Lékařské pohotovosti v
  M.Budějovicích
 3. Odsouhlasení napojení odpadních vod p.Henzi Wilhemuse na veřejnou
  kanalizaci.
 4. Odsouhlasení návrhu odkoupení pozemku p.Pavelce za domem v Babicích.
 5. Schválení návrhu pronájmu hrobových míst na hřbitově v Babicích.
 6. Neodsouhlasení návrhu prodeje pozemku p.Pavelcovi v KÚ Bolíkovice.
 7. Schválen provoz veřejného internetu v Babicích (náklady a provoz
  hradí ministerstvo kultury).
 8. Odsouhlasen nákup počítače pro potřeby OÚ Babice.
 9. Navržena komise pro provedení roční inventury obecního majetku.
 10. Schválení přijetí daru od mikroregionu Moravskobudějovicko v
  hodnotě 18.641,- Kč.
 11. Schválen příspěvek ve výší 2 000,- Kč na dětský den v Babicích.
 12. Schválen návrh prodeje vyřazené kuchyňské linky formou obálkové
  metody.
 13. Schválena změna rozpočtové úpravy.
 14. Seznámení s kulturním programem v Babicích v měsíci prosinci
  pořádaných pod záštitou OÚ.

Zápis ze schůze zastupitelstva konané dne 25.11.2007 v kanceláři Obecního úřadu v Babicích.

 • Zastupitelstvo obce projednávalo výsledek kontroly Hygienické
  stanice v Třebíči ze dne 2.11.2007 ve věci dodržování povinnosti
  provozovatele, dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu. V
  průběhu tohoto jednání občan Milan Machovec ml. zpochybnil dobu
  zveřejnění konání této schůze.Na základě tohoto zpochybnění,
  starosta schůzi ukončil.

Program obecního zastupitelstva 2. 9. 2007

 • Schválen pronájem obecních polí na další období.
 • Schválen pronájem 1.poschodí budovy školy.
 • Odsouhlasení provedení rozboru kvality vody v obecních vrtech.
 • Projednáno řešení krádeže dlažebních kostek z obecní skládky.

Vyhláška veřejného pohřebiště  (vyhlaska_pohrebiste.pdf
– 400kB)

Napsat komentář

Velikost písma
Kontrast