Bolíkovská brázda 2023

V horkém sobotním dni 19. srpna 2023 se uskutečnila v malé vesnici Bolíkovice velká akce. Setkalo se zde 13 oráčů, kteří ukázali své dovednosti v orbě. Oralo se jak s moderními traktory, malotraktory, tak s krásnými historickými stroji. Na oráče se přišlo podívat průběžně po celý den okolo 450 dospělých diváků a nespočet dětí a mládeže. Kromě hlavního programu orby se diváci sami mohli aktivně účastnit také jízdy zručnosti, nebo mohli si sami zkusit orat, mohli si zkusit bagrovat nebo vyzkoušet manipulaci s vyvážečkou klád. Po celé odpoledne byla k dispozici projížďka koňským povozem a pestrá výstava historické i moderní techniky a to nejen zemědělské.

Na odpolední program plynule navázala večerní zábava pod širým nebem na návsi obce se skupinou Balkán. Kolem osmé hodiny večerní si organizátoři akce připravili velkolepé překvapení ve formě tanečního vystoupení. Během večera se rozezněl také ohňostroj a tančilo se do pozdních nočních hodin.

Celý den byl o setkání. Na akci se setkali jak lidé, kteří se setkávají často, tak lidé, známí, přátelé, kteří se dlouho neviděli. Tento záměr setkat se Bolíkovicích se organizátorům splnil bez výhrad a určitě to v budoucnu opět všichni zopakujeme.

Děkujeme všem účastníkům akce, oráčům, majitelům vystavených strojů, sponzorům a hlavně organizátorům akce.