Občané se mohou hlásit o kompostéry

Plastové kompostéry o objemu 1050 litrů budou zájemcům předány do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce. Po pětileté době udržitelnosti projektu pak přejdou do jejich vlastnictví.

Babice – Obec Babice posílí systém třídění odpadů, a sice poskytnutím kompostérů pro domácí využití. Díky úspěšné žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí jich bude ke zvýhodněné výpůjčce nabídnuto celkem sto dvacet kusů. Občané si mohou o kompostér podat žádost na Obci.

„Mezi občany byl o kompostéry zájem. Na jedno číslo popisné bude možné přidělit jen jeden kus. Žadatelé dále musí mít trvalý pobyt nebo být majitelé nemovitosti s číslem popisném na území obce Babice či místní části Bolíkovice.

Plastové kompostéry o objemu 1050 litrů budou zájemcům předány do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce. Po pětileté době udržitelnosti projektu pak přejdou do jejich vlastnictví. Distribuce mezi občany se předpokládá v prosinci.

Petra Černá

Posílení separacea předcházení vznikuodpadů v obci Lesonice