Tříkrálová sbírka 2024

V naších obcích bylo vybráno

Babice         10.092,- Kč

Bolíkovice      5.250,- Kč

Celkem        15.342,- Kč


Charita děkuje všem dárcům.