Báseň pana Tkaného

Vesničko má pod Kozím vrchem,

Ty jsi šla vždy svojím krokem.

 

Třeba, že jsi víska malá,

pozadu jsi nezůstala.

 

Jenom dvůr a pár stavení,

víc tu není k uvidění.

 

Od dávných dob tu lidé žili,

hádky žádné nepoznali.

 

Vládla tady dobrá shoda,

že soused zdravil souseda.

 

Co jeden sám by nezmohl,

tak mu druhý vždy pomohl.

 

Je tu ticho a je to klid,

tady bylo vždy dobře žít.

 

Že nás je málo, to je škoda,

že tady není hospoda.

 

Přesto ale dobře žijem,

a každý sám doma pijem.

 

Někdo pije jenom málo,

by to moc peněz nestálo.

 

Jiný zase pije více,

hlavně pije se slivovice.

 

Každý podle chuti dá si,

čekáme jen na lepší časy.

 

A ty lepší časy budou,

až přijdem tam, kam všichni přijdou.