Stará razítka


Razítko obce Babice z roku 1893 s podpisem starosty Antonína Béma

Razítko obecního úřadu v Babicích z roku 1921


Razítko obecního úřadu v Babicích za protektorátu z roku 1941 s podpisem starosty Zikmunda


"Razítko" fary v Babicích z roku 1876 s podpisem faráře Josefa Veselého

Razítko farního úřadu v Babicích z roku 1920

Razítko farního úřadu v Babicích z roku 1936 s podpisem faráře Josefa Pánka

Razítko správy obecní školy v Babicích z roku 1925 

Razítko Spořitelního a záloženského spolku v Babicích z roku 1935