Významné osobnosti spojené s Babicemi I.

P. Josef Veselý

Josef Veselý se narodil 7. listopadu 1827 v Brtnici.

Zapsal se do dějin babického kostela zejména stavbou nového kostela. Do Babic přišel jako kaplan po vysvěcení v roce 1853, tehdy zde stál polorozpadlý kostel, který pocházel z roku 1614. Babickým farářem se stal v říjnu 1857. V roce 1863 se začalo s rekonstrukcí kostela, která se ale následně změnila ve stavbu nového kostela.P. Josef Veselý byl v roce 1871 jmenován čestným konsistorním radou.Roku 1885 se stal jaroměřickým děkanem.

Zemřel 5. září 1887 v Luhačovicích. Jeho tělo bylo pohřbeno na hřbitově v Babicích.

P. Josef Ševčík

Josef Ševčík se narodil 25. února 1857 v Dobronicích.

V roce 1878 se jako dobrovolník rakousko-uherské armády zůčastnil okupace Bosny. Na kněže byl vysvěcen roku 1883.Do Babic nastoupil v roce 1895. Mezi jeho přátele patřili Otokar Březina, Jakub Deml, František Bílek.Josef Ševčík působil i na poli literárním překlady ze staroněmčiny. Vlivem svého kaplana Jakuba Demla oddal se studiu staroněmecké mystiky. V roce 1908 vydal na popud Josefa Floriana překlad staroněmeckého „Přepěkné říkání o svatém poustevníku Menrátovy, který mnoho mnoho bídy a chudoby vytrpěl a na konec dvěma zbůjníky do smrti utlučen byl“. Dále vyšel i jeho překlad „Ze zjevení svaté Mechtildy Magdeburské“ v roce 1909. Posmrtně vyšel v roce 1920 překlad díla Mechtildy Magdeburské „Tekoucí světlo Božství“.

Zemřel 20. října 1911. Jeho tělo bylo pohřbeno na hřbitově v Babicích pod Bílkovým křížem.

Jakub Deml

Jakub Deml se narodil 20. srpna 1879 v Tasově.

Český básník, tvůrce české moderní básně v próze, autor deníkových próz a dalších jiných svébytných žánrů, překladatel, publicista a nakladatel. Představitel české katolické moderny. Demlovo dílo je tvořeno souborem asi 140 knihPo vystudování třebíčského gymnázia vstoupil do brněnského semináře teologie a v roce 1902 byl vysvěcen na kněze. Chtěl, aby se kněží maximálně věnovali věřícím, což se církvi nehodilo, a tak byl pro své nonkonformní názory a způsob života předčasně penzionován. Svá vysoce hodnotná díla vydával pouze v malých nákladech u svého přítele, známého českého nakladatele, literárního kritika a překladatele Josefa Floriána (1873-1941). Psal česky i německy. Přátelil se s Otokarem Březinou, který podstatně ovlivnil jeho vývoj.Do Babic přichází 1. srpna 1904, kdy se stal kooperátorem na místní faře. Na jaře roku 1905 začal v Babicích vydávat vlastním nákladem souborné dílo grafické dílo Františka Bílka. 22. března 1905 se ze Staré Říše do Babic stěhovala redakce edice Studium, kterou vydával Jakub Deml spolu s Josefem Florianem. Kaplanem byl Jakub Deml v Babicích do 1. dubna 1906.Do Babic se Jakub Deml vrací na jaře roku 1909 poté co mu byla ukončena aktivní činnost v duchovní správě. Vrátil se zejména kvůli Josefu Ševčíkovi, který se od něj neodvrátil. Týden po smrti Josefa Ševčíka (20. října 1911) opouští Babice. Zemřel 10. února 1961 v Třebíči. Jeho tělo bylo pohřbeno na hřbitově v Tasově.

Tomáš Kuchtík

Tomáš Kuchtík se narodil 29. prosince 1898 v Blížkovicích.

Studoval na učitelském ústavu ve Svatém Janu u Berouna. Za první světové války prošel italským a ruským bojištěm. Po válce studoval v Českých Budějovicích. V r. 1920 nastoupil jako učitel v Šebkovicích a poté v Hostimi. Zde se stal kronikářem obce a věnoval se divadlu.V r. 1931 odchází na vlastní žádost do Babic, kde byla zřízena nová škola. I tam se zapojoval do kulturního života a měl veliké sociální cítění s obyvateli. V r. 1949 se stává předsedou MNV.

Spolu s dalšími členy MNV byl 2. července 1951 v babické škole zastřelen. Pohřben je na hrbitově v Blížkovicích.František Plichta

František Plichta se narodil 17. listopadu 1875 v Babicích.

Babický rolník, písmák, sběratel lidové slovesnosti, kronikář, obecní politik, vedl i pěvecký sbor. Docházel do Moravských Budějovic do Sokola, zde se seznámil s Jaroslavem Palliardim (notář), ten Plichtu přemluvil, aby začal psát historii obce. Právě on zaznamenal nejvíce historických okamžiků, ze kterých je čerpáno i na těchto stránkách.