Zajímavosti

Válečný hrob vojáka Sovětské armády na hřbitově v Babicích

 Nápis: Neznámému příslušníku Sovětské armády

Sovětští vojáci naložili na nákladní auto značkaře (regulovčíka), který se vracel ke svému útvaru. Protože byl po službě unaven, po nasednutí na korbu ulehl na složené sudy. Jak po sléze v dopravním provozu na křižovatce Lesonice-Martínkov auto nečekaně prudce zabrzdilo, sudy se „svezly“ a spícího vojáka rozmačkaly. Vojáci mrtvého (kterého osobně neznali) vezli nejprve do Lesonic. Protože jim bylo řečeno, že hřbitov v Lesonicích není, vydali se do Babic. Navečer kolem 19. hodiny přijela dvě auta se sov. vojáky do Babic a zastavila u kostela. Vojáci začali zvonit na zvon (podobně jako při požárním poplachu) a chtěli mrtvého pohřbít. Hrobník Veselý vybral místo a s pomocí místních kluků vykopal hrob, který následně vyzdobila děvčata chvojím. Babický farář Pelikán sloužil mši (býval misionářem, a tak uměl sloužit mši i řecko-katolicky, tj. podobně jako pravoslavně – ve staroslověnštině). U hrobu stáli seřazeni v řadách sov. vojáci se špaginy a na konci obřadu stříleli. Vojáci mrtvému odebrali identifikační známku a protože jej osobně neznali a ani na základě známky nebyli schopni na místě sdělit jeho jméno, je tento hrob dodnes bezejmenný. Původní hrob byl označen pouze dřevěným křížkem, na němž bylo napsáno azbukou: „Здeс похоронeн млaдший сeржaнт Крaсной aрмии“ a datum ze začátku června 1945.(Sestaveno na základě vzpomínek babického rodáka Mgr. Josefa Hrůzy.)

Zdroj: https://vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-trebic/babice--_tr.html