Oběti případu

Zastřelení

kuchtik

Tomáš Kuchtík

se narodil 29. prosince 1898 v Blížkovicích. Studoval na učitelském ústavu ve Svatém Janu u Berouna a v Českých Budějovicích. V r. 1920 nastoupil jako učitel v Šebkovicích a poté v Hostimi. Zde se stal kronikářem obce a věnoval se divadlu. V r. 1931 odchází na vlastní žádost do Babic, kde byla zřízena nová škola. I tam se zapojoval do kulturního života a měl veliké sociální cítění s obyvateli. Po válce se stal  zakládajícím členem sociální demokracie a po únoru 1948 členem KSČ. V r. 1949 se stává předsedou MNV. Spolu s dalšími členy MNV byl 2. července 1951 v babické škole zastřelen.

netolicka

Bohumír Netolička

se narodil 18. srpna 1918. Byl synem živnostníka – obchodníka v Babicích, který měl i malé hospodářství. Vyučený obchodník zde pomáhal až do roku 1949. Otcovu živnost nepřevzal, od roku 1949 nastoupil jako skladový dělník ve Velkonákupním družstevním podniku. Pracoval v samosprávě obce jako člen volený za KSČ ve funkci pokladníka. Podle svědectví byl jedním z mála přesvědčených komunistů v obci. Spolu s dalšími členy MNV byl 2. července 1951 v babické škole zastřelen.

roupec

Josef Roupec

se narodil 26. února 1913. Pocházel z dělnické rodiny. Byl  vyučen zedníkem, ale po vyučení se věnoval svému malému hospodářství v Babicích. Po válce vstoupil do sociálně demokratické strany. Po jejím sloučení s KSČ v roce 1948 zůstal dále členem. Za KSČ byl také volen do orgánů samosprávy. Spolu s dalšími členy MNV byl 2. července 1951 v babické škole zastřelen.


Zraněný

blaha

František Bláha

se narodil 20. záři 1894. Pracoval jako tesařský dělník. V Babicích byl předsedou MAV NF. Dne 2. července 1951 byl v babické škole raněn střelou. Poté 29. července 1951 se stal předsedou MNV, ale zhruba za rok se své funkce vzdal. V materiálech se nedá ověřit informace o tom, že na začátku šedesátých let vystoupil z KSČ. Zemřel 22. června 1976.


Popravení

drbola

P. Václav Drbola

se narodil 16. října 1910 ve Starovičkách. P.Václav Drbola pocházel ze sedmi dětí. Studoval na reálném gymnáziu v Hustopečích u Brna. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1938. Do Babic přišel P.Václav Drbola z Bučovic, a to po P. Poláčkovi (ten byl zatčen v lednu 1950 a v březnu 1950 odsouzen na 20 let spolu s dalšími prvními oběťmi na Moravskobudějovicku). P.Václav Drbola si v Babicích rychle získal oblibu. Pokračoval zde ve své sociální a osvětové činnosti. Pomáhal mu v tom zvláště Antonín Plichta. Jako ostatní duchovní v okolí, věděl i P.Václav Drbola o ilegálních schůzkách tamních rolníků, mnohdy se jich i sám zúčastnil a byl jim nápomocný při jejich skrývání. Trest smrti byl vykonán na dvoře bývalé krajské věznice v Jihlavě 3.8.1951.

bula

P. Jan Bula

se narodil 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic. V roce 1931 nastoupil na Státní české reálné gymnázium v Moravských Budějovicích, kde 14.6.1939 úspěšně složil maturitní zkoušku. Poté studoval bohosloví v kněžském alumnátě v Brně. Kněžské svěcení přijal 29.7.1945. Jako kooperátor působil v Rokytnici nad Rokytnou. Právě tam ho v dubnu 1951 na základě vymyšleného obvinění zatkla Státní bezpečnost. Byl krutě mučen a vyslýchán. V listopadu téhož roku nad ním soud v Jihlavě vynesl předem naplánovaný rozsudek smrti. V roce 1990 byl jeho soudní proces znovu otevřen a P. Bula byl v plném rozsahu rehabilitován. Trest smrti byl vykonán ve věku nedožitých 32 let 20.5.1952. V současné době je P. Jana Bula jedním z kandidátů na svatořečení.

paril(1)

P. František Pařil

se narodil 21. ledna 1911. Farář z Horního Újezda. Trest smrti byl vykonán na dvoře bývalé krajské věznice v Jihlavě 3.8.1951.

Antonín Plichta st.

plichtaa

* 3. 1. 1894
† 3. 8. 1951

Antonín Mytiska

mityska* 4. 5. 1927
† 3. 8. 1951

František Kopuletý

kopulety* 6. 4. 1913
† 3. 8.1951

Antonín Škrdla

skrdla* 25. 5. 1917
† 3. 8. 1951

Drahoslav Němec

nemeca * 2. 5. 1931
† 3. 8. 1951

Stanislav Plichta

plichtas* 16.11.1931,
† 25. 5. 1953

Antonín Plichta ml.

plichtaaml

zastřelen v žitném poli, v červenci 1951

Jaroslav Melkus

melkusrolník z Vícenic
* 14. 4.1900
† 28. 3. 1953

Gustav Smetana

smetana* 23. 8. 1907
†  28. 3. 1953