Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz prodejny 865 Babice