Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny číslo 865 Babice