Obecně závazná vyhláška c. 2 2019 – o místních poplatcích za komunalní odpad